Ved forårs afslutningen for sæson 2022-2023 får ledere og spillemænd en stor tak for deres indsats.  

Randi og Else stopper begge som ledere for os - de skal have en stor tak for deres indsats. Heldigvis fortsætter Else i foreningen som fast afløser.